Windykacja

Terminowe i bieżące regulowanie opłat z tytułu najmu lub używania bez tytułu prawnego lokali jest jednym z najważniejszych obowiązków najemców lokali lub ich użytkowników.

Z tytułu zwłoki w terminowym regulowaniu należności związanym z najmem lokalu pobierane są odsetki ustawowe.

W TBS "Nasze Kąty" Sp. z o.o. działa komórka ds. windykacji, która zajmuje się windykowaniem należności z tytułu najmu lub użytkowania lokali. W przypadku wystąpienia zaległości postępowanie windykacyjne podejmowane przez naszych pracowników podzielone jest na następujące etapy:

  1. Przypomnienie o obowiązku zapłaty (telefon, SMS, e-mail).
  2. Wezwanie do zapłaty zaległości. Wezwanie zawiera również informację o możliwości umieszczania danych dłużnika w Krajowym Rejestrze Długów.
  3. Przedsądowe wezwanie do zapłaty ( w przypadku braku reakcji na wezwanie do zapłaty). Wezwanie zawiera pouczenie o dodatkowych kosztach sądowych, kosztach zastępstwa procesowego i kosztach egzekucji komorniczej. Niezależnie od tego informacja o zaległości umieszczana jest w Krajowym Rejestrze Długów Informacji Gospodarczej.
  4. Wypowiedzenie umowy najmu wraz z wezwaniem do wydania lokalu wolnego od osób i rzeczy w wyznaczonym terminie ( w przypadku braku jakiejkolwiek reakcji na przesłane wezwania do zapłaty ). Skierowanie sprawy na drogę postępowania sądowego – w przypadku gdy użytkownik nie ureguluje zaległości lub nie wyda zajmowanego lokalu.
  5. Po zapadnięciu prawomocnego tytułu wykonawczego dłużnik wzywany jest do dobrowolnego zastosowania się do jego postanowień.
  6. Postępowanie egzekucyjne (komornicze) – prowadzone w oparciu o uzyskany w sądzie tytuł wykonawczy.

Spłata zaległości za najem

Drodzy najemcy, każdego mogą spotkać problemy finansowe. Nie czekaj aż problem rozwiąże się sam, wtedy może być już za późno.

Sprawdź czy przysługuje Ci dodatek mieszkaniowy W przypadku najemców i użytkowników lokali mieszkalnych o niskich dochodach, nawet nie posiadających zaległości we wnoszeniu opłat, istnieje możliwość uzyskania pomocy finansowej w postaci dodatku mieszkaniowego. Szczegółowych informacji w tej sprawie udzielają pracownicy Ośrodka Pomocy Społecznej.

Formy pomocy udzielanej najemcom i użytkownikom lokali mieszkalnych przez TBS "Nasze Kąty" Sp. z o.o.

Osoby zalegające z opłatami mogą liczyć na kilka form pomocy w spłacie zadłużenia. Sytuacja każdego lokatora zalegającego z opłatami rozpatrywana jest indywidualnie.

1466_KRD_DKS_baner_560x74

KRD