Dane podstawowe

Dane podstawowe

Towarzystwo Budownictwa Społecznego
„Nasze Kąty” Sp. z o.o.
Plac Zwycięstwa 2
90-312 Łódź
NIP: 8951679981
REGON: 932067540
Spółka zarejestrowana jest w Sądzie Rejonowym dla Łodzi - Śródmieścia w Łodzi XX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
KRS: 0000046817
Kapitał zakładowy: 20 870.500,00 zł

E-mail: sekretariat@tbs.pl

Request was denied for some reason.

Imię i nazwisko (wymagane)

Adres email (wymagane)

Temat

Treść wiadomości

KRD