Kategoria: Aktualności

Windykacja

Terminowe i bieżące regulowanie opłat z tytułu najmu lub używania bez tytułu prawnego lokali jest jednym z najważniejszych obowiązków najemców lokali lub ich użytkowników. Z tytułu zwłoki w terminowym regulowaniu należności związanym z najmem lokalu pobierane są odsetki ustawowe. W TBS "Nasze Kąty" Sp. z o.o. działa komórka ds. windykacji, która zajmuje się windykowaniem należności…
Więcej ...

Eksploatacja mieszkania

Prawidłowa eksploatacja mieszkania przez najemcę polega na : Ogrzewaniu pomieszczeń i utrzymywaniu w nich temperatury w granicach 20ºC (pokoje), oraz 25ºC (łazienka i WC). Ustawianiu mebli w pewnej odległości od ścian (pozostawienie szczeliny wentylacyjnej) Częstym wietrzeniu pomieszczeń w celu wyprowadzenia wilgoci na zewnątrz znajdującej się w mieszkaniu. Ciągłym korzystaniu z funkcji rozszczelnienia okien (jeżeli taka występuje).…
Więcej ...

Ubezpieczenie mieszkania

Ubezpiecz swoje mienie w lokalu mieszkalnym.   TBS „Nasze Kąty” Sp. z o.o. nie odpowiada za wszystkie szkody.   TBS „Nasze Kąty” Sp. z o.o.  posiada ubezpieczenie: mienia Spółki od zdarzeń losowych odpowiedzialności cywilnej TBS od szkód wyrządzonych osobom trzecim (w tym najemcom).   Zgodnie z przepisami Kodeksu cywilnego TBS „Nasze Kąty” Sp. z o.o.,…
Więcej ...

KRD