Telefony alarmowe

TELEFONY ALARMOWE
POGOTOWIE RATUNKOWE 999
STRAŻ POŻARNA 998
STRAŻ MIEJSKA 986
POLICJA 997
Z TELEFONU KOMÓRKOWEGO 112
KOMISARIAT POLICJI PSIE POLE 713 402 820
SŁUŻBY MIEJSKIE
ENERGETYCZNE 991
WODOCIĄGOWE 994
DROGOWE 981
CIEPŁOWNICZE 993

KRD