Polityka prywatności

Polityka Prywatności serwisu www.tbs.pl

Niniejsza Polityka Prywatności określa zasady przechowywania i dostępu do informacji na urządzeniach Użytkownika za pomocą plików Cookies, służących realizacji usług świadczonych drogą elektroniczną żądanych przez Użytkownika, przez Towarzystwo Budownictwa Społecznego „Nasze Kąty” Sp. z o.o. Plac Zwycięstwa 2, 90-312 Łódź.

I. Definicje

Administrator – oznacza Towarzystwo Budownictwa Społecznego „Nasze Kąty” Sp. z o.o., z siedzibą w Łodzi przy Plac Zwycięstwa 2, zarejestrowana jest w Sądzie Rejonowym dla Łodzi - Śródmieścia w Łodzi XX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000046817, NIP 8951679981, REGON 932067540.

 1. Cookies – oznacza dane informatyczne, w szczególności niewielkie pliki tekstowe, zapisywane przechowywane na urządzeniach za pośrednictwem których Użytkownik korzysta ze stron internetowych Serwisu.
 2. Cookies Administratora – oznacza Cookies zamieszczane przez Administratora, związane ze świadczeniem usług droga elektroniczną przez Administratora za pośrednictwem Serwisu.
 3. Cookies Zewnętrzne – oznacza Cookies zamieszczane przez partnerów Administratora, za pośrednictwem strony internetowej Serwisu
 4. Serwis – oznacza stronę internetową lub aplikację, pod którą Administrator prowadzi serwis internetowy, działający w domenie www.tbs.pl
 5. Urządzenie – oznacza elektroniczne urządzenie za pośrednictwem, którego Użytkownik uzyskuje dostęp do Serwisu.
 6. Użytkownik – oznacza podmiot, na rzecz którego zgodnie z Regulaminem i przepisami prawa mogą być świadczone usługi drogą elektroniczną lub z którym zawarta może być Umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną.

II. Rodzaje wykorzystywanych Cookies

Stosowane przez Administratora Cookies są bezpieczne dla Urządzenia Użytkownika. W szczególności tą drogą nie jest możliwe przedostanie się do Urządzeń Użytkowników wirusów lub innego niechcianego oprogramowania lub oprogramowania złośliwego. Pliki te pozwalają zidentyfikować oprogramowanie wykorzystywane przez Użytkownika i dostosować Serwis indywidualnie każdemu Użytkownikowi. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę domeny z której pochodzą, czas przechowywania ich na Urządzeniu oraz przypisaną wartość.
Administrator wykorzystuje dwa typy plików cookies:

 1. Cookies sesyjne: są przechowywane na Urządzeniu Użytkownika i pozostają tam do momentu zakończenia sesji danej przeglądarki. Zapisane informacje są wówczas trwale usuwane z pamięci Urządzenia. Mechanizm cookies sesyjnych nie pozwala na pobieranie jakichkolwiek danych osobowych ani żadnych informacji poufnych z Urządzenia Użytkownika.
 2. Cookies trwałe: są przechowywane na Urządzeniu Użytkownika i pozostają tam do momentu ich skasowania. Zakończenie sesji danej przeglądarki lub wyłączenie Urządzenia nie powoduje ich usunięcia z Urządzenia Użytkownika. Mechanizm cookies trwałych nie pozwala na pobieranie jakichkolwiek danych osobowych ani żadnych informacji poufnych z Urządzenia Użytkownika.

Użytkownik ma możliwość ograniczenia lub wyłączenia dostępu plików cookies do swojego Urządzenia. W przypadku skorzystania z tej opcji korzystanie ze Serwisu będzie możliwe, poza funkcjami, które ze swojej natury wymagają plików cookies.

III. Cele w jakich wykorzystywane są Cookies

1. Administrator wykorzystuje Cookies Własne w następujących celach:

 1. Konfiguracji serwisu
 2. Rozpoznania urządzenia Użytkownika Serwisu oraz jego lokalizację i odpowiednio wyświetlenia strony internetowej, dostosowanej do jego indywidualnych potrzeb;
 3. Rozmiaru czcionki, wyglądu strony internetowej itp…
 4. Realizacji procesów niezbędnych dla pełnej funkcjonalności stron internetowych
 5. Dostosowania zawartości stron internetowych Serwisu do preferencji Użytkownika oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych Serwisu. W szczególności pliki te pozwalają rozpoznać podstawowe parametry Urządzenia Użytkownika i odpowiednio wyświetlić stronę internetową, dostosowaną do jego indywidualnych potrzeb;
 6. Analiz i badań oraz audytu oglądalności
 7. Tworzenia anonimowych statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Użytkownicy Serwisu korzystają ze stron internetowych Serwisu, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości;
 8. Zapewnienia bezpieczeństwa i niezawodności serwisu

IV. Możliwości określenia warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu przez Cookies

Użytkownik może samodzielnie i w każdym czasie zmienić ustawienia dotyczące plików Cookies, określając warunki ich przechowywania i uzyskiwania dostępu przez pliki Cookies do Urządzenia Użytkownika. Zmiany ustawień, o których mowa w zdaniu poprzednim, Użytkownik może dokonać za pomocą ustawień przeglądarki internetowej lub za pomocą konfiguracji usługi. Ustawienia te mogą zostać zmienione w szczególności w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym zamieszczeniu Cookies na urządzeniu Użytkownika. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej).
Użytkownik może w każdej chwili usunąć pliki Cookies korzystając z dostępnych funkcji w przeglądarce internetowej, której używa.
Ograniczenie stosowania plików Cookies, może wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronie internetowej Serwisu.


Polityka Cookies serwisu www.tbs.pl

 1. Serwis zbiera w sposób automatyczny tylko informacje zawarte w plikach cookies.
 2. Pliki (cookies) są plikami tekstowymi, które przechowywane są w urządzeniu końcowym użytkownika serwisu. Przeznaczone są do korzystania ze stron serwisu. Przede wszystkim zawierają nazwę strony internetowej swojego pochodzenia, swój unikalny numer, czas przechowywania na urządzeniu końcowym.
 3. Operator serwisu (tu nazwa i ewentualnie adres) jest podmiotem zamieszczającym na urządzeniu końcowym swojego użytkownika pliki cookies oraz mającym do nich dostęp.
 4. Serwis stosuje dwa zasadnicze rodzaje plików (cookies) – sesyjne i stałe. Pliki sesyjne są tymczasowe, przechowuje się je do momentu opuszczenia strony serwisu (poprzez wejście na inną stronę, wylogowanie lub wyłączenie przeglądarki). Pliki stałe przechowywane są w urządzeniu końcowym użytkownika do czasu ich usunięcia przez użytkownika lub przez czas wynikający z ich ustawień.
 5. Operator serwisu wykorzystuje pliki (cookies) w celu:
  • - dopasowania zawartości strony internetowej do indywidualnych preferencji użytkownika, przede wszystkim pliki te rozpoznają jego urządzenie, aby zgodnie z jego preferencjami wyświetlić stronę;
  • - przygotowywania statystyk pomagających poznaniu preferencji i zachowań użytkowników, analiza tych statystyk jest anonimowa i umożliwia dostosowanie zawartości i wyglądu serwisu do panujących trendów, statystyki stosuje się też do oceny popularności strony;
   możliwości logowania do serwisu;
  • - utrzymania logowania użytkownika na każdej kolejnej stronie serwisu.
 6. Użytkownik może w każdej chwili dokonać zmiany ustawień swojej przeglądarki, aby zablokować obsługę plików (cookies) lub każdorazowo uzyskiwać informacje o ich umieszczeniu w swoim urządzeniu. Inne dostępne opcje można sprawdzić w ustawieniach swojej przeglądarki internetowej. Należy pamiętać, że większość przeglądarek domyślnie jest ustawione na akceptację zapisu plików (cookies)w urządzeniu końcowym.

Operator Serwisu informuje, że zmiany ustawień w przeglądarce internetowej użytkownika mogą ograniczyć dostęp do niektórych funkcji strony internetowej serwisu.
Pliki (cookies) z których korzysta serwis (zamieszczane w urządzeniu końcowym użytkownika) mogą być udostępnione jego partnerom oraz współpracującym z nim reklamodawcą.
Informacje dotyczące ustawień przeglądarek internetowych dostępne są w jej menu (pomoc) lub na stronie jej producenta.


Nota Prawna serwisu www.tbs.pl

Korzystanie z serwisu internetowego www.tbs.pl, zwanego dalej serwisem, podlega poniżej określonym warunkom oraz wszystkim odpowiednim przepisom prawa. Korzystając z zasobów niniejszego serwisu internetowego, akceptuje się bez zastrzeżeń i ograniczeń wszystkie warunki.

Warunki
Wszystkie publikowane w serwisie treści są własnością firmy Towarzystwo Budownictwa Społecznego „Nasze Kąty” Sp. z o.o. w Łodzi, są zastrzeżone i chronione prawem autorskim. Kopiowanie i powielanie treści jest zabronione.

Korzystanie z serwisu
Korzystanie z serwisu jest bezpłatne. Dystrybucja, modyfikacja, przesyłanie lub zmiana zawartości serwisu bez pisemnej zgody firmy Towarzystwo Budownictwa Społecznego „Nasze Kąty” Sp. z o.o. w Łodzi są surowo zabronione.

Przeznaczenie serwisu
Serwis ma charakter wyłącznie ogólnoinformacyjny. Towarzystwo Budownictwa Społecznego „Nasze Kąty” Sp. z o.o. w Łodzi nie udziela gwarancji co do formy i treści informacji umieszczonych w serwisie, szczególnie w zakresie przydatności informacji dla określonych działań użytkowników serwisu.

Ograniczona odpowiedzialność
Towarzystwo Budownictwa Społecznego „Nasze Kąty” Sp. z o.o. w Łodzi nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody wynikłe z korzystania z serwisu.
Towarzystwo Budownictwa Społecznego „Nasze Kąty” Sp. z o.o. w Łodzi nie ponosi odpowiedzialności za politykę innych serwisów, do których w serwisie są zamieszczone linki.

Zastrzeżenie
Towarzystwo Budownictwa Społecznego „Nasze Kąty” Sp. z o.o. w Łodzi zastrzega sobie prawo do zmian w ofercie i informacjach prezentowanych w serwisie.

Przesyłanie materiałów i poufność informacji
Za wszelkie materiały oraz informacje przesłane do Towarzystwo Budownictwa Społecznego „Nasze Kąty” Sp. z o.o. w Łodzi przez internet firma nie ponosi odpowiedzialności. Informacje oraz materiały, które zostały wysłane do Towarzystwo Budownictwa Społecznego „Nasze Kąty” Sp. z o.o. w Łodzi przez internet, nie są traktowane jako poufne i nie podlegają ochronie prawnej.

Wszelkie materiały i informacje przekazywane lub wysłane do Towarzystwo Budownictwa Społecznego „Nasze Kąty” Sp. z o.o. w Łodzi przez internet stają się własnością Towarzystwo Budownictwa Społecznego „Nasze Kąty” Sp. z o.o. w Łodzi, mogą zostać wykorzystane w dowolnym celu, włączając w to bez ograniczenia reprodukcję, odtwarzanie, ujawnianie, publikowanie, transmitowanie i wysyłanie.

Zabrania się wysyłania i publikacji materiałów niezgodnych z prawem.

Dane osobowe
Dane osobowe, takie jak nazwisko, adres, numer telefonu i adres poczty elektronicznej, przesłane do Towarzystwo Budownictwa Społecznego „Nasze Kąty” Sp. z o.o. w Łodzi będą chronione zgodnie z Ustawą o ochronie danych osobowych.

Zmiany warunków i zastrzeżeń
Towarzystwo Budownictwa Społecznego „Nasze Kąty” Sp. z o.o. w Łodzi zastrzega sobie prawo wprowadzenia w dowolnym czasie zmian do warunków zawartych w niniejszej Nocie Prawnej oraz wszelkich informacji zawartych w serwisie.

Prawa autorskie
Wszystkie materiały publikowane w serwisie chronione są prawem autorskim i nie mogą być wykorzystywane bez pisemnej zgody Towarzystwo Budownictwa Społecznego „Nasze Kąty” Sp. z o.o. w Łodzi. Towarzystwo Budownictwa Społecznego „Nasze Kąty” Sp. z o.o. w Łodzi wyraża zgodę na przeglądanie oraz drukowanie fragmentów serwisu wyłącznie dla użytku osobistego.

Wykorzystanie jakiegokolwiek fragmentu serwisu w celach innych niż użytek osobisty wymaga pisemnej zgody Towarzystwo Budownictwa Społecznego „Nasze Kąty” Sp. z o.o. w Łodzi.

Wszystkie użyte w niniejszym serwisie znaki i nazwy firmowe lub towarowe należą lub/i są zastrzeżone przez ich właścicieli i zostały użyte wyłącznie w celach informacyjnych.


E-mail: sekretariat@tbs.pl

KRD